Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających działających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu od 01.03.2018 r.

1 marca 2018 r – godz. 8.30
15 marca 2018 r – godz. 8.30

05 kwietnia 2018 r – godz. 8.30
19 kwietnia 2018 r – godz. 8.30

10 maja 2018 r – godz. 8.30
17 maja 2018 r – godz. 8.30

24 maja 2018 r – godz. 8.30

07 czerwca 2018 r – godz. 8.30

14 czerwca 2018 r – godz. 8.30

25 czerwca 2018 r – godz. 8.30

26 czerwca 2018 r – godz. 8.30

27 czerwca 2018 r – godz. 8.30

28 czerwca 2018 r – godz. 8.30

29 czerwca 2018 r – godz. 8.30

We wskazanych terminach będą rozpatrywane tylko kompletne wnioski, które zostaną złożone osobiście przez wnioskodawcę w poradni, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Zespołu Orzekającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w krótszym terminie.

Jesteśmy poradnią działającą na rzecz dobra dzieci i młodzieży.

Prowadzimy szeroki zakres działalności diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i wspomagających wszechstronny rozwój uczniów.

Kładziemy szczególny nacisk na wczesne wykrywanie deficytów rozwojowych i ich wyrównywanie.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania spełniają oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.