Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających działających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu od 01.09.2017 r.

14 września 2017 r – godz. 8.30
21 września 2017 r – godz. 8.30
28 września 2017 r – godz. 8.30

12 października 2017 r – godz. 8.30
26 października 2017 r – godz. 8.30

09 listopada 2017 r – godz. 8.30
23 listopada 2017 r – godz. 8.30

14 grudnia 2017 r – godz. 8.30

11 stycznia 2018 r – godz. 8.30
25 stycznia 2018 r – godz. 8.30

01 lutego 2018 r – godz. 8.30
08 lutego 2018 r – godz. 8.30

We wskazanych terminach będą rozpatrywane tylko kompletne wnioski, które zostaną złożone osobiście przez wnioskodawcę w poradni, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Zespołu Orzekającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w krótszym terminie.

Jesteśmy poradnią działającą na rzecz dobra dzieci i młodzieży.

Prowadzimy szeroki zakres działalności diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i wspomagających wszechstronny rozwój uczniów.

Kładziemy szczególny nacisk na wczesne wykrywanie deficytów rozwojowych i ich wyrównywanie.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania spełniają oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.