Aktualności

Bieżące informacje z życia Poradni

INFORMACJA o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

Zgodnie z punktem X  ogłoszenia zamieszczonego w dniu 23.11.2017 r

informujemy o unieważnieniu naboru na Partnera do projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Osi Priorytetowej 8 /Edukacja/, Działanie 8.1 /Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, /Poddziałanie 8.1.2 /Kształcenie ogólne – projekty konkursowe/, ze względu na zmianę koncepcji wnioskowania.

Dyrektor PPP w Rawiczu

Czytaj dalej

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

   W dniu 21.06.2017 r. w ramach sieci współpracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych z terenu powiatu rawickiego. Uczestniczyło w nim 11 osób. Doradcy zawodowi wymieniali się swoimi doświadczeniami, informacjami i materiałami z odbytych szkoleń i konferencji. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim analizie aktualnych przepisów prawnych dotyczących wdrażania doradztwa edukacyjno-zawodowego w zreformowanej szkole podstawowej i branżowej szkole I stopnia. Doradcy zawodowi zaplanowali także przedsięwzięcia do realizacji w roku szkolnym 2017/2018. Kolejne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się w dniu 20.09.2017 r. W związku ze zbliżającym się terminem Ogólnopolskiego Tygodnia kariery (16-22 października 2017 r.), doradcy zawodowi w ramach partnerstwa lokalnego przygotują wspólnie ofertę dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne hasło OTK brzmi „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

Czytaj dalej

PORADNIA na XV Rawickich Targach Edukacyjnych

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu, uczestniczyli w Rawickim festiwalu nauki – XV Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy. Tegoroczna edycja Festiwalu odbyła się tradycyjnie w Gimnazjum w Sierakowie. Młodzież i nauczyciele mieli możliwość skorzystania z konsultacji i porad udzielanych przez psychologów i doradcę zawodowego. Przygotowano stoisko z aktualną oferta poradni oraz z informatorami i materiałami związanymi z wyborem zawodu.

(oprac. B.Twarda, M.Lorenc)

 

Czytaj dalej

PPP Rawicz z „Wybieram Lokalnie”

W sobotę 1 kwietnia 2017 , na deptaku przy ul. Wojska Polskiego w Rawiczu odbyła się kolejna akcja „Wybieram lokalnie”, w której udział brali pracownicy PPP w Rawiczu. Była to okazja do zaprezentowania aktualnej szerokiej oferty Poradni skierowanej do rodziców, dzieci i nauczycieli z terenu powiatu rawickiego.

Tegoroczni absolwenci gimnazjów mieli możliwość skorzystania z rozmowy i konsultacji ze specjalistami z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

(oprac. B.Twarda, M.Lorenc)

Czytaj dalej

Spotkanie pedagogów szkolnych Powiatu Rawickiego

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych Powiatu Rawickiego. Uczestniczyły w nim 23 osoby. Podczas zebrania przeprowadzone zostało szkolenie na temat: „Dziecko z afazją w szkole”, które przygotowała Joanna Nowak – neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu. Pedagodzy szkolni zostali zapoznani z etiologią afazji, sylwetką dziecka z afazją oraz otrzymali wskazówki do pracy na lekcji z dzieckiem afatycznym.

Czytaj dalej

Terapia trudności szkolnych Metoda Profesora Feuersteina – INSTRUMENTAL ENRICHMENT®

Z początkiem listopada p. Anna Morawska wzięła udział w szkoleniu dotyczącym terapii trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Jako że metoda ta jest jedną z propozycji pracy w naszej Poradni, zamieszczamy poniżej krótką notatkę na jej temat.

Terapia Instrumental Enrichment®, to znana w Europie od kilkudziesięciu lat, a w Polsce obecna od niedawna, metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego (takimi jak m.in. pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja). Skuteczność metody potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów w całej Europie.

Podstawową zasadą metody Instrumental Enrichment® jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Metoda adresowana jest do pracy z osobami ze zdiagnozowaną: dysleksją rozwojową, dyskalkulią, nadpobudliwością, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego. Terapia Instrumental Enrichment® kierowana jest dla dzieci od 7 r. ż. Reguły myślenia, które ćwiczymy z dzieckiem w zadaniach, mają  być przenoszone na różne sytuacje szkolne i z życia codziennego. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci. Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo  zapomniany. W trakcie zajęć dzieci uczą się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Nabiera ono samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania. Dziecko wie jakie strategie uczenia są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy jak się uczyć.

Metoda Instrumental Enrichment® może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów. Zajęcia indywidualne odbywają się raz w tygodniu. W poradni terapią w tym zakresie zajmuje się Anna Morawska.

Więcej informacji na stronie: http://www.icelp.info/

(oprac. Anna Morawska)

Czytaj dalej Brak komentarzy

Jesteśmy poradnią działającą na rzecz dobra dzieci i młodzieży.

Prowadzimy szeroki zakres działalności diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i wspomagających wszechstronny rozwój uczniów.

Kładziemy szczególny nacisk na wczesne wykrywanie deficytów rozwojowych i ich wyrównywanie.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania spełniają oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.