Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9E, 63-900 Rawicz

tel. (65) 614 18 54, (65) 614 27 98

e-mail: ppp@powiatrawicki.pl

NIP: 699-18-62-673, REGON: 410194596

Jesteśmy poradnią działającą na rzecz dobra dzieci i młodzieży.

Prowadzimy szeroki zakres działalności diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i wspomagających wszechstronny rozwój uczniów.

Kładziemy szczególny nacisk na wczesne wykrywanie deficytów rozwojowych i ich wyrównywanie.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania spełniają oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.